Danseaza, NU Te Opri! - Sorin Diaconescu - Břger - Createspace Independent Publishing Platf - 9781721915224 - October 23, 2018
In case cover and title do not match, the title is correct

Danseaza, NU Te Opri!

Sorin Diaconescu

Price
$ 25.49
Expected delivery Jun 30 - Jul 12

Danseaza, NU Te Opri!

Dance On, Don't Stop! A NovelThis book is in Romanian. This is the second novel by Sorin Diaconescu, a journalist and a former member of the Romanian Parliament.

Aceast? edi?ie a c?r?ii este publicat? special pentru românii din diaspora.
Citi?i c?r?i în limba român?! Ve?i fi mai aproape de cas?, de ?ar?.
Comanda?i cartea de pe site-ul Amazon corespunz?tor ??rii în care locui?i ?i nu ve?i pl?ti transportul interna?ional.

Danseaz?, nu te opri! este o carte captivant? de la primele ei pagini, asta pentru c? Sorin Diaconescu este tipul de autor care prin firea lui nu poate s? se piard? în dulceg?riile unui roman de doi bani.
Neindiferent la ce se întâmpl? în societatea româneasc? actual?, autorul a scos la lumina tiparului un roman în care detaliaz? cu o m?iestrie absolut? o poveste de dragoste dintre un b?rbat ?i o femeie, ambii refuzând canoanele rutinei ?i minciunii în care lumea româneasc? pare a fi scufundat?. E povestea a doi oameni care s-au cunoscut prin intermediul lumii virtuale, dar ale c?ror suflete se întâlniser? pe o punte nev?zut? înc? de la prima comunicare. [...] Pentru acest b?rbat ?i pentru aceast? femeie, dragostea poate fi complet? doar în trei, a?a cum o s? descoperi?i pe parcursul lecturii, patria neputând lipsi vreo clip? din preocup?rile celor doi.
Stilul acestei scriituri este unul direct ?i f?r? fard, autorul adresându-se cititorului cu o sinceritate debordant?.
Ca cititor onest nu pot s? nu constat al?turi de scriitor c? politica guvernan?ilor no?tri este de mul?i ani îndreptat? nu spre binele ??rii, ci spre interesele proprii. L?comia clasei politice, nes?buin?a ei la care se adaug? tr?darea oamenilor care au investit-o cu încredere ?i speran??, duc în mod cert la pierderea demnit??ii ?i identit??ii noastre ca popor, „la ie?irea românilor din propria lor istorie." Cu toate acestea, SD crede în români, în puterea lor de regenerare, în for?a lor de a se recompune pentru a fi prezen?i la întâlnirea cu destinul unei na?iuni n?scut? s? fie puternic? ?i imposibil de supus. Nu în ultimul rând, cartea sus?ine respectul veritabil pentru uniforma militar?, v?zut? c? simbol fundamental în orice societate care tânje?te dup? normalitate ?i armonie.
„ Danseaz?, nu te opri!" îi va deranja pe mul?i, dar are darul s?-i fac? pe cititori s? în?eleag? c? solu?ia la problemele României o reprezint? românii în?i?i, cu mintea lor, cu sufletul lor, de care poate uneori mai uit?...

Elena Tsitsopoulos
Chicago 2018

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released October 23, 2018
ISBN13 9781721915224
Publishers Createspace Independent Publishing Platf
Pages 360
Dimensions 152 × 229 × 19 mm   ·   480 g
Language Romanian  

Show all

More by Sorin Diaconescu