Pocz?tkuj?ce nauczycielskie postrzeganie gotowo?ci - Cynthia Thompson - Břger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786202873833 - October 23, 2020
In case cover and title do not match, the title is correct

Pocz?tkuj?ce nauczycielskie postrzeganie gotowo?ci

Cynthia Thompson

Price
$ 65.49
Expected delivery Jul 3 - 13

Pocz?tkuj?ce nauczycielskie postrzeganie gotowo?ci

W pa?dzierniku 2009 roku, Sekretarz Edukacji Stanów Zjednoczonych Arne Duncan o?wiadczyl w przemówieniu wygloszonym przed Columbia University's Teachers College, ?e wiele uniwersyteckich programów przygotowuj?cych nauczycieli jest przestarzalych i musi zostac poddanych powa?nym reformom w celu stworzenia wysokiej jako?ci nauczycieli potrzebnych do poprawy osi?gni?c akademickich wszystkich uczniów (Departament Edukacji USA, 2009). Aby poprawic sukces studentów, decydenci musz? zrozumiec kluczow? rol?, jak? w osi?gni?ciu tego celu odgrywaj? dobrze wyszkoleni nauczyciele. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano konkretne aspekty programu przygotowania nauczycieli j?zyka angielskiego, które pocz?tkuj?cy nauczyciele konsekwentnie wdra?aj? w swoich klasach i na nich polegaj?. Pytania badawcze, które przy?wiecaly temu badaniu, s? nast?puj?ce: (1) Jak pocz?tkuj?cy nauczyciele postrzegaj? swoje przygotowanie do nauczania w miejskiej klasie English Language Arts? (2) Jak administratorzy szkól postrzegaj? zdolno?ci dydaktyczne absolwentów? Niniejsze studium daje wgl?d w to, jak lepiej ksztalcic wysokiej jako?ci nauczycieli poprzez badanie codziennych efektów i wplywu programu przygotowania nauczycieli do nauczania j?zyka angielskiego na ich absolwentów.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released October 23, 2020
ISBN13 9786202873833
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 176
Dimensions 152 × 229 × 10 mm   ·   267 g
Language Polish  

Show all

More by Cynthia Thompson