Styl w systemie tworczo?ci artystycznej Zinaida Gippius'a - Elena Panova - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203188646 - August 25, 2021

Styl w systemie tworczo?ci artystycznej Zinaida Gippius'a

Elena Panova

Price
$ 101.99
Expected delivery Apr 24 - May 8

Styl w systemie tworczo?ci artystycznej Zinaida Gippius'a

Bohaterem tej ksi??ki jest jedna z najbardziej osobliwych i tajemniczych postaci ery srebrnego wieku, Z. N. Hippiusz. Analiza obszernego materialu literackiego wykazala, ?e badacze dziel Z. N. Gippiusa nie zwracaj? wystarczaj?cej uwagi na problemy stylu artystycznego pisarza. Fakt ten przes?dzil o przydatno?ci tej pracy. Ksi??ka spogl?da na styl Z. N. Hippiusa przez pryzmat cech osobowych (w pol?czeniu z cechami epoki) i systemu artystycznej wizji pisarza. Daje to nast?puj?c? "formul?" badania: "osobowo?c autora - artystyczne spojrzenie na ?wiat - styl". Praca opiera si? na zasadzie antropocentrycznej, dowodz?cej konieczno?ci skorygowania bezosobowego podej?cia do badania oraz konieczno?ci traktowania ka?dej pracy jako punktu odniesienia dla osobowo?ci autora. W artykule poruszono wa?ne pytanie: w jaki sposób dominanta osobista staje si? dominant? stylistyczn?, a w celu ujawnienia dominacji stylistycznej systemu twórczo?ci artystycznej Z. N. Gippiusa, autorka wykorzystuje obszerny material, w tym teksty publicystyczne, zbiory tekstów piosenek, fikcj? i proz? autobiograficzn?, fragmenty korespondencji.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released August 25, 2021
ISBN13 9786203188646
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 192
Dimensions 152 × 229 × 11 mm   ·   290 g
Language Polish  

Show all

More by Elena Panova