Kulturowe Postrzeganie Zaburze? Psychicznych - Yaseen Ally - Books - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203191561 - May 5, 2021
In case cover and title do not match, the title is correct

Kulturowe Postrzeganie Zaburze? Psychicznych

Yaseen Ally

Price
$ 56.99

Ordered from remote warehouse

Expected delivery Aug 20 - Sep 3
Add to your iMusic wish list

Kulturowe Postrzeganie Zaburze? Psychicznych

Kultura ksztaltuje ekspresj? i zrozumienie zaburze? psychicznych oraz odgrywa rol? w powstawaniu specyficznych dla kultury zespolów. W szczególno?ci niektóre kultury popieraj? wierzenia w czary, zakl?cia i duchy, które wchodz? w zakres poj?cia "folklor". Przekonania folklorystyczne, takie jak czary i posiadanie duchów oraz ich zakladany wplyw na przejawianie si? zaburze? psychicznych, utrzymuj? si? do dzi?. Staje si? wi?c oczywiste, ?e te aspekty kulturowe b?d? mialy wplyw na sposób, w jaki zaburzenia psychiczne s? do?wiadczane i traktowane w ró?nych spoleczno?ciach. Aby skutecznie zrozumiec ró?ne spoleczno?ci, konieczne jest zbadanie wplywu, jaki przekonania duchowe maj? na postrzeganie zaburze? psychicznych przez czlonków spoleczno?ci. Skupiaj?c si? na folklorystycznych przekonaniach muzulma?skich i hinduistycznych czlonków spoleczno?ci RPA, niniejsze badanie ma na celu promowanie gl?bszego zrozumienia wplywu tych przekona? na postrzeganie zaburze? psychicznych.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released May 5, 2021
ISBN13 9786203191561
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 84
Dimensions 152 × 229 × 5 mm   ·   136 g
Language Polish  

Show all

More by Yaseen Ally