Turoldo Maria David - Anna Elisabetta Maria Bruno - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203204285 - January 11, 2021
In case cover and title do not match, the title is correct

Turoldo Maria David

Anna Elisabetta Maria Bruno

Price
$ 36.49
Expected delivery Jun 30 - Jul 12

Turoldo Maria David

Wloski sluga o. David Maria Turoldo (22 listopada 1916 r. - 6 lutego 1992 r.), byl poet? religijnym, psalmist? i jednym z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli odnowy katolicyzmu w drugiej polowie XX wieku. Byl on prorockim glosem w Ko?ciele wloskim, w slu?bie uwagi soborowej, drogi ekumenicznej, zaanga?owania na rzecz pokoju, sprawiedliwo?ci, obrony i wyzwolenia ubogich i uci?nionych. Jego zaanga?owanie polityczne i spoleczne charakteryzowalo równie? gl?bokie czlowiecze?stwo, które doprowadzilo go nie do nienawi?ci, lecz do zdecydowanej i niekiedy ostrej, ale zawsze dialektycznej konfrontacji idei, nigdy nie pozostaj?c w takich ?rodowiskach, poniewa? byl ?wiadomy, ?e jego ?ycie slu?y Slowu (i Milczeniu), w sensie chrze?cija?skim, ale równie? jako poeta zaanga?owany w powolanie artystyczne. "byc w ?wiecie bez bycia ze ?wiata" - "byc w systemie bez bycia z systemu".

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released January 11, 2021
ISBN13 9786203204285
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 120
Dimensions 152 × 229 × 7 mm   ·   185 g
Language Polish  

Show all

More by Anna Elisabetta Maria Bruno