Sub-?mierciono?ny wplyw arsenu na aparat punkcyjny Channa - Titikksha Das - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203209129 - January 12, 2021

Sub-?mierciono?ny wplyw arsenu na aparat punkcyjny Channa

Titikksha Das

Price
$ 55.49
Expected delivery Apr 28 - May 10

Sub-?mierciono?ny wplyw arsenu na aparat punkcyjny Channa

Ksi??ka zawiera krótki opis roli arsenu jako substancji toksycznej oraz jego roli w ró?nych stanach zdrowia ryb slodkowodnych Channa punctatus. Szczególowo omówiono optyczne dowody mikroskopowena histopatologicznezmianyw tkankach skrzela, w?troby, nerek i jelit Channa punctatus nara?onych na subletalne st??enie arsenitu sodu w ró?nych okresach czasu. Szczególowo omówiono równie? zmiany behawioralne Channa pun ctatus w ró?nych st??eniach arsenitu sodu.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released January 12, 2021
ISBN13 9786203209129
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 56
Dimensions 152 × 229 × 3 mm   ·   95 g
Language Polish  

Show all

More by Titikksha Das