Technologie dla zielonej rewolucji - Aurélio Ferreira Borges - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203213577 - January 13, 2021

Technologie dla zielonej rewolucji

Aurélio Ferreira Borges

Price
$ 55.49
Expected delivery Apr 28 - May 10

Technologie dla zielonej rewolucji

Konferencja w Tbilisi (1977) osi?gni?ta w dziedzinie Mi?dzynarodowego Programu Edukacji Ekologicznej (PIEA), koordynowanego przez UnitedI'm a Doctor and Post-Doctor in Forest Engineering. Jestem profesorem w ProfEpt Master's Degreeat Federalnego Instytutu Edukacji w Rondonii w Brazylii (IFRO). Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) i Program Narodów Zjednoczonych ds. ?rodowiska (UNEP), wezwaly pa?stwa czlonkowskie do wl?czenia dostosowania programów nauczania do ich polityki przydatno?ci dla ?rodowiska. Kroki te maj? na celu wl?czenie wymiaru ?rodowiskowego do ich systemów, w oparciu o zasady przez nie okre?lone. W?ród tych zasad konferencja zalecila, aby Edukacja Ekologiczna (EE) zrozumiala caly kontekst poziomów edukacji szkolnej i przyj?la globalne ukierunkowanie oraz wyznaczyla szerok? interdyscyplinarn? podstaw?, z której bierze si? pod uwag? wspólzale?no?c czynników ekologicznych, spolecznych, ekonomicznych i kulturowych. Celem studiów jest scharakteryzowanie ekologizacji studiów licencjackich w publicznych instytucjach edukacyjnych. Informacje te zostaly uzyskane poprzez ocen? programu nauczania i planów nauczania poszczególnych dyscyplin.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released January 13, 2021
ISBN13 9786203213577
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 76
Dimensions 152 × 229 × 5 mm   ·   122 g
Language Polish  

Show all

More by Aurélio Ferreira Borges