Ukryty wrog - LIC Darío Sanjur - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203215304 - January 19, 2021

Ukryty wrog

LIC Darío Sanjur

Price
$ 54.99
Expected delivery Apr 25 - May 9

Ukryty wrog

Rola mediów w Panamie, we wspólpracy z Ministerstwem Zdrowia, stowarzyszeniami i pracownikami slu?by zdrowia, musi byc znacznie bardziej zaanga?owana. Wa?ne jest, aby osoby komunikuj?ce si? spolecznie mogly realizowac nie tylko ró?ne zasady wynikaj?ce z wykorzystania obiektywizmu i prawdziwo?ci informacji, ale tak?e pomagac poprzez komunikowanie si? z obywatelami, panamsk? publiczno?ci?, z przekazami o optymalnym charakterze, które s? korzystne dla pracy prewencyjnej i podnoszenia ?wiadomo?ci spolecze?stwa, Dlatego musimy powtórzyc, ?e wspólpraca organizacji, stowarzysze? i fundacji jest niezb?dna i oczywi?cie ma bezpo?redni kontakt z pracownikami slu?by zdrowia, lekarzami, epidemiologami, immunologami, psychologami, psychiatrami, którzy stale zajmuj? si? wirusem.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released January 19, 2021
ISBN13 9786203215304
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 64
Dimensions 152 × 229 × 4 mm   ·   104 g
Language Polish  

Show all

More by LIC Darío Sanjur