?rodki wi???ce z?bin? - Shifali Dadu - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203220698 - January 15, 2021

?rodki wi???ce z?bin?

Shifali Dadu

Price
$ 80.99
Expected delivery Apr 17 - 28

?rodki wi???ce z?bin?

Rozwój i regularne stosowanie materialów adhezyjnych zacz?lo rewolucjonizowac wiele aspektów stomatologii odtwórczej i profilaktycznej. Zmieniaj? si? postawy wobec preparacji ubytku, poniewa? w przypadku materialów samoprzylepnych nie jest ju? konieczne przygotowanie ubytku w celu zapewnienia mechanicznej retencji poprzez takie cechy jak jaskólcze ogony, rowki, podci?cia, ostre k?ty wewn?trzne w celu zachowania wypelnienia. Techniki te s? zatem odpowiedzialne za zachowanie du?ych ilo?ci zdrowej substancji z?ba, która w przeciwnym razie padlaby ofiar? wiertla dentystycznego. Mikroszczelno?c, która jest prawdopodobnie odpowiedzialna za wiele przypadków próchnicy wtórnej, mo?e byc zredukowana lub wyeliminowana. Klej ten ma zatem decyduj?ce znaczenie dla powodzenia estetycznych materialów wypelnieniowych we wspólczesnej stomatologii. W ostatnich dziesi?cioleciach w stomatologii adhezyjnej dokonal si? wielki post?p. W ?wietle maloinwazyjnej stomatologii, to nowe podej?cie promuje bardziej konserwatywne projektowanie ubytków, które opiera si? na skuteczno?ci obecnie stosowanych klejów szkliwo-dentystycznych.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released January 15, 2021
ISBN13 9786203220698
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 120
Dimensions 152 × 229 × 7 mm   ·   185 g
Language Polish