Ro?liny Do Stymulacji Wzrostu Wlosow - Vaishali Rathi - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203222340 - October 6, 2021

Ro?liny Do Stymulacji Wzrostu Wlosow

Vaishali Rathi

Price
$ 65.99
Expected delivery Apr 17 - 28

Ro?liny Do Stymulacji Wzrostu Wlosow

Alopecia jest problemem uniwersalnym, dotykaj?cym w ró?nym stopniu obie plci wszystkich ras tak dlugo, jak dlugo istniala ludzko?c. Sugeruje si?, ?e lysienie mo?e miec negatywny wplyw na ?ycie fizjologiczne i poczucie wlasnej warto?ci pomi?dzy obiema plciami. Lysienie plackowate wyst?puje u okolo 50% m??czyzn powy?ej 40 roku ?ycia i mo?e dotyczyc tak samo wielu jak kobiet. Wi?kszo?c m??czyzn i kobiet (90%) lub wi?cej chce odwrócic, zatrzymac wypadanie wlosów. W tradycyjnym indyjskim systemie medycyny wiele ro?lin i preparatów ziolowych s? zglaszane do promocji wzrostu wlosów, ale brak solidnego wsparcia naukowego i informacji ogranicza ich stosowanie. Niniejsze badanie jest prób? sformulowania i oceny wzrostu wlosów promowanie aktywno?ci poliherbal formulacji, które obejmuj? ró?ne st??enia Cicer arietinum, Ocimum sanctum i Cyperus rotundus. Ziola Cicer arietinum i Cyperus rotundus wybrano na podstawie ich tradycyjnego zastosowania, a Ocimum sanctum na podstawie ich wla?ciwo?ci anty androgennych.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released October 6, 2021
ISBN13 9786203222340
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 60
Dimensions 152 × 229 × 4 mm   ·   99 g
Language Polish  

Show all

More by Vaishali Rathi