Dobre praktyki produkcyjne w produkcji miodu - Valeria Santa - Books - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203203486 - January 13, 2021
In case cover and title do not match, the title is correct

Dobre praktyki produkcyjne w produkcji miodu

Valeria Santa

Price
$ 47.99

Ordered from remote warehouse

Expected delivery Jun 19 - Jul 3
Add to your iMusic wish list

Dobre praktyki produkcyjne w produkcji miodu

Cala ?ywno?c musi spelniac okre?lone normy jako?ciowe, aby mogla byc uznana za produkt dobrej jako?ci i bezpieczny dla konsumenta. Ksi??ka ta opisuje fizykochemiczne parametry jako?ciowe miodu, dopuszczalne granice tych parametrów oraz szczególowy opis technik analitycznych stosowanych do ka?dego oznaczenia. Analizowana jest równie? jako?c pylkowa miodu: opisane s? cechy morfologiczne ziaren pylku oraz szczególowo opisane s? techniki stosowane w melizopalinologii. Opracowywane s? równie? koncepcje zwi?zane z ró?nymi systemami zarz?dzania jako?ci?, które mog? byc wdra?ane podczas produkcji, w celu uzyskania miodów wysokiej jako?ci.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released January 13, 2021
ISBN13 9786203203486
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 92
Dimensions 152 × 229 × 6 mm   ·   145 g
Language Polish  

Show all

More by Valeria Santa