Volvo 1800 - Per Groth - Books - Motorploven - 9788791427282 - February 2, 2011
In case cover and title do not match, the title is correct

Volvo 1800 1st edition

Per Groth

Price
$ 30.99

Ordered from remote warehouse

Expected delivery Jun 28 - Jul 5
Add to your iMusic wish list

Also available as:

Volvo 1800 1st edition

Denne bog beskriver på engelsk historien om Volvo 1800, som primært blev skabt for generelt at øge kendskabet til Volvo og salget af Volvo-biler uden for Sverige. Bogen beskriver Volvos historie fra starten i 1927 til den sidste Volvo 1800 kørte af samlebåndet i 1973. Fokus er dog på designfasen af Volvo 1800, problemerne med at finde et sted, hvor bilen kunne produceres, og de problemer, som produktionen i starten var ramt af. Bogen beskriver i detaljer de 12 modelår, hvor Volvo 1800 blev fremstillet mellem 1961 og 1973, samt Volvo 1800-modellens indflydelse på senere Volvo-biler, som Volvo 480, og nyere modeller som Volvo C30. Læseren kan også lære om flere eksempler på brugen af Volvo 1800 i film og reklamer, samt læse om kendte personer, der har ejet en Volvo 1800 gennem årene. Bogen indeholder mere end 1.000 fotos og illustrationer, hvoraf en væsentlig del ikke tidligere er udgivet. Selvom Volvo 1800 kun blev produceret i mindre end 50.000 biler, er der ingen tvivl om, at bilmodellen har haft en meget positiv indflydelse på Volvos salg af biler på især det amerikanske marked, og samtidig er den blevet en af Volvos mest vigtige ikoner. 
 ---------------------- 
This book, written in English, describes the story of the Volvo 1800, which was primarily created to generally increase awareness of Volvo and sales of Volvo cars outside Sweden. The book describes Volvo's history from the start in 1927 until the last Volvo 1800 drove off the assembly line in 1973. However, the focus is on the design phase of the Volvo 1800, the problems of finding a place where the car could be produced, and the problems that production at the start was affected by.
The book describes in detail the 12 model years where the car was produced between 1961 and 1973, and the influence of the Volvo 1800 model on later Volvo cars, such as the Volvo 480, and newer models such as the Volvo C30. The reader can also learn about several examples of the use of the Volvo 1800 in films and commercials, as well as be informed about famous people who have owned a Volvo 1800 over the years. The book contains more than 1,000 photos and illustrations, a significant part of which has not previously been published.
Although the Volvo 1800 was only produced in less than 50,000 cars, there is no doubt that the car model has had a very positive impact on Volvo's sales of cars in the US market in particular, and at the same time has become one of Volvo's most important icons

Media Books     Bound Book   (Bound book with hard cover in high quality)
Released February 2, 2011
ISBN13 9788791427282
Publishers Motorploven
Genre Bicycles, Motorcycles & Cars
Pages 335
Dimensions 180 × 252 × 22 mm   ·   1.08 kg
Language Danish  
Original language Danish

Show all

More by Per Groth

Others have also bought

More from this series